ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ...

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ...

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τηλέφωνο :2461021481
FAX :2461021259
Κοζάνη, 21-09-2015
Αρ. Πρωτ.: 4679
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ολοήμερων Σχολείων της Διευθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016»
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
έχοντας υπόψη
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη λειτουργία Ολοήμερων τμημάτων, των παρακάτω Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚαςτοριάς, λόγω ειδικών λειτουργικών συνθηκών για το σχολικό έτος 2015 – 2016:
1. 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου