ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ...

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ...

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Εγγραφές στην Α΄ τάξη σχολικού έτους 2017 - 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του Σχολείου αρχίζουν την ΤΡΙΤΗ Μαΐου και λήγουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Μαΐου.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι γεννήθηκαν το έτος 2011.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1.Πιστοποιητικό γεννήσεως.(Δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς, αφού θα αναζητηθεί από το σχολείο μέσω του πληροφορικού συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ)

   2.Βιβλιάριο υγείας.

  3.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το συγκεκριμένο έντυπο προς συμπλήρωση θα το παραλάβετε από τη Διεύθυνση του σχολείου)

   4.Απόδειξη λογαριασμού της Δ.Ε.Η. κατοικίας του μαθητή.

   5.Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου. 

                                                                       Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                                        Μπουτσιάδης Ζ. Νικόλαος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου